De tuinen van het Alhambra

De tuinen van het Alhambra

Alhambra en de tuinen worden tot de grootste nog bestaande kunstwerken gerekend. Dat is geen wonder, als we bedenken, dat de oudste gebouwen – zoals de citadel, ook wel Alcazaba genoemd – al uit de negende eeuw dateren. In die tijd was de beschaving nauwelijks tot Europa doorgedrongen. Toen al werd hier de grondslag gelegd voor dit unieke gebouwencomplex, waaraan tot ver in de zestiende eeuw is doorgewerkt.

De gebouwen en tuinen van het Alhambra

De mooiste gebouwen dateren uit de veertiende eeuw. Het behoeft geen betoog, dat de Moren verantwoordelijk waren voor het realiseren van dit meesterwerk. Na het verdrijven van de Moren besloot Charles V aan het begin van de zestiende eeuw aan het geheel een omvangrijk paleis toe te voegen. Alleen al de situering van Alhambra dwingt bewondering gaf: tegen een heuvel, op een uiterst strategische plek met een uitzicht over Albaicin, het oude Granada en ver daarbuiten. Aan de andere kant de grimmige bergen van de Sierra Nevada, waarvan de toppen tot ver in de zomer nog bedekt zijn met eeuwige sneeuw.

De letterlijke betekenis van “Alhambra” is “rode steen”. Inderdaad is het complex voor een overgroot deel opgetrokken uit een soort steen, waarvan de kleur het midden houdt tussen rose en oranjebruin. Het Alhambra is in principe op te delen in drie gedeelten: de citadel of Alcazaba, het Alcazar en Generalife. De laatste is natuurlijk als tuin het meest bekend, maar ook het Alhambra zelf heeft de tuinbezitter het nodige te bieden. De prachtige overgangen van vertrekken naar binnenplaatsen is elke keer weer een verrassing: het spel tussen licht en donker is door de makers van dit prachtige bouwwerk tot kunst verheven. Ook de verhoudingen van de verschillende patio’s zijn zorgvuldig gekozen.

De Moorse invloeden in de Alhambra tuinen

Water speelt ook hier weer een grote rol in de vorm van Reiniging en Meditatie. Reiniging is niet voor niets een belangrijke zaak voor de Islam. Zo wordt elke moskeebezoeker geacht zich te reinigen, voordat hij het gebedshuis betreedt. U vindt dat water stromend uit en door fonteinen, vijvers en waterlopen. Smalle kanaaltjes ontspringen vaak in binnenvertrekken, waarin vroeger werd geleefd door tientallen zo niet honderden mensen, om tot buiten in de patio’s door te lopen, soms weer eindigend in waterbekkens of schalen. Het subtiele spel van in de zon glinsterend water zet ook weer aan tot meditatie, een ander belangrijk aspect van de Islam.

De beroemde binnenplaats met de Myrrhe hagen, die al uit de veertiende eeuw dateren, die ononderbroken geuren en de nog beroemdere Patio met het stenen bassin dat op de ruggen van leeuwen is geplaatst (Patio de los Leonos) bevinden zich terdege in de buitenlucht en zouden daarom terdege tot één van de tuinen van het Alhambra gerekend kunnen worden. Vanuit de ontelbare vensters uit de vele vertrekken kunnen we dikwijls genieten van fraaie doorkijkjes naar de daaronder gelegen binnentuinen.

Natuurlijk kunnen we ook de kunstzinnige bewerkingen van muren en plafonds binnenshuis bewonderen. In tegenstellingen tot de kerken, die gebouwd werden in opdracht van het katholicisme, die dikwijls een en al pracht en praal, soms zelfs op het kitscherige af, uitstralen, is het door de Islam verboden om de gebedshuizen en aan de Islam gewijde paleizen opzichtig in te richten. Daarom ook dan een eindeloze bewerking van teksten uit de Islam, die kunstig op de muren zijn uitgehouwen. Ook komen deze bewerkingen weer in houtsnijwerk terug.

Meer lezen over de tuinen die we bezoeken?

[mc4wp_form id=”132″]
Scroll naar top