U bent hier: Home » Blog » Het waar gebeurde sprookje van de Vlinderhof

Er was eens...

zo zou dit verhaal over de Vlinderhof gemakkelijk kunnen beginnen. Of misschien is het wel beter om het gewoon een spannend verhaal uit een jongensboek te noemen. Feit blijft, dat we dankzij de inspanningen van een aantal mensen kunnen genieten van zo ongeveer de enige oeuvretuin van Piet Oudolf in Nederland, uiteindelijk toch zijn vaderland!

Dit artikel verscheen eerder in Tijdschift de Tuin in Vier Seizoenen.

Piet Oudolf en Marc Kikkert

Los van alle verrichte werkzaamheden door de vrijwilligers – de tuin is vrijwel geheel door deze vrijwilligers aangelegd en wordt ook door hen onderhouden – is deze tuin vooral te danken aan de inspanningen van Marc Kikkert. Wonend en tuinierend in een Vinex wijk in de omgeving van het Maxima park nam hij kennis van het inspirerende werk van ontwerper Piet Oudolf, wiens werk tot ver over de grenzen bekend is. Meer nog sprak de achterliggende gedachten hem aan: het samengaan van cultuur en natuur, zorgen voor een leefbare omgeving en de interesse wekken bij de bewoners voor tuinieren.

Het Maxima Park

Marc vond dat het ontbreken van een openbaar toegankelijke tuin van de hand van Oudolf een groot gemis was. Die tuin moest er komen en waarom niet in het pas aangelegde Maxima Park? Het idee was geboren, maar realisatie van zo’n plan is een heel ander verhaal. Gesprekken met de gemeente leverde de nodige welwillendheid op, maar dat is iets anders dan plannen omzetten in daden! Marc is echter in het dagelijkse leven werkzaam bij de Kamer van Koophandel en kende daarom het klappen van de zweep bij het onderhandelen met de gemeente en andere min of meer bureaucratische instanties.

Uiteindelijk zorgde een flinke portie bluf ervoor dat Marc alle lichten bij diezelfde overheid op groen kreeg. Hij zegde toe, een basisbedrag op tafel te kunnen leggen, voor een lijst met vrijwilligers te zorgen en at last but no least de medewerking van Piet Oudolf te kunnen regelen. Dat lukte allemaal! En het moet gezegd: eenmaal over de streep getrokken bleken de ambtenaren al even enthousiast te worden over het idee als Marc zelf, ook al omdat dit werk duidelijk anders was dan de obligate handelingen, die men nu eenmaal gewend was om te doen. Daarna kwam de fase van het plannen maken en realiseren.

De geboorte van de Vlinderhof

Hoofdverantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het Maxima park was het ook al internationaal bekende architectenbureau West 8 van Adriaan Geuze en gelukkig bleken ook zij volop bereid mee te denken over de realisatie van deze tuin, die na even nadenken ‘Vlinderhof’ werd gedoopt.

Om de Vlinderhof te kunnen realiseren, moesten in ieder geval alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat lukte uiteindelijk en zo kwam het voor het eerst tot een samenwerking tussen de twee internationaal bekende zwaargewichten. Een prachtig plan was het uiteindelijke resultaat. Model stond de ‘Hortus Conclusus’, een besloten tuin zoals deze al vele eeuwen geleden werd aangelegd. Zo’n plan komt er niet zo maar. De gemeente stelt de nodige eisen en ook de beide vormgevers hadden hierover hun eigen ideeën. Toch toont het uiteindelijke plan het zo sprekende en karakteristieke werk van Piet Oudolf, inclusief de ontwikkelingen die hij in de loop van de jaren in zijn werk doormaakte.

Paden en planten

In maart 2013 was het zover en werd een terrein van 5000 m2 door de gemeente Utrecht overgedragen aan de Aanleg- en Beheergroep Vlinderhof waarna er met de daadwerkelijke aanleg kon worden begonnen. Allereerst moest het terrein ontdaan worden van riet en ander onkruid, waarna er kon worden overgegaan tot planten. Ruim 15000 vaste planten verdeeld over 100 soorten waren hiervoor nodig, los van hagen, bomen en heesters. Het merendeel van die planten bleek gemakkelijk te vinden, maar dat bleek een stuk lastiger voor de resterende 20 procent, waarvoor zelfs tot in het buitenland toe moest worden gewinkeld.

De gemeente droeg zorg voor het aanbrengen van de hoofd paden en het aanbrengen van de elektriciteit, voor een beregeningsinstallatie werden sponsors gevonden. Ook staken bevriende bedrijven waar nodig een handje toe. Zo hielpen de hoveniers van De Tuinen van Appeltern met het aanbrengen van een rand van stenen als afscheiding tussen gras en beplanting: dat is nog eens iets anders als een obligaat dagje uit! In mei 2014 vond de opening plaats van de Vlinderhof, de eerste openbare tuin van de hand van Piet Oudolf in Nederland.

Dromers, drammers en… vrijwilligers!

Dromen over plannen is één, realisatie is weer een ander verhaal. Volgens Piet Oudolf heb je voor het realiseren van plannen als deze zowel dromers als drammers nodig. In de persoon van Marc bleken beide eigenschappen ruimschoots aanwezig. En toen de aanleg eenmaal achter de rug was, kwam de volgende fase om de hoek kijken: het onderhoud! Ook daar is ruimschoots in voorzien en na de inzet van gedreven vrijwilligers bij de aanleg zorgen die zelfde vrijwilligers nu onder de bezielende leiding van Marc nu voor het onderhoud, een terugkerend proces van onkruid vrij houden, bijplanten en andere begeleiding van de beplanting.

Alleen al het werken met een groep begeesterde liefhebbers werkt louterend, nog los van een tuin die onder je handen tot een lustoord uitgroeit. Iedereen heeft wel zijn of haar eigen redenen om hier aan mee te werken, maar het gezamenlijke resultaat laat niets te wensen over. Nu al, binnen twee jaar is er al sprake van een volwassen beplanting, die echter altijd moet worden nagelopen. Fazanten en konijnen tonen immers ook hun interesse, insecten zetten graag hun tanden in wortels, stengels, blad en bloemen, het onkruid rukt op, om nog maar te zwijgen van andere aantastingen: welkom in die eeuwig durende strijd met de elementen en natuur, ook wel tuinieren genaamd.

Van droom tot Vlinderhof!

Het blijft hartverwarmend om te constateren, dat het mogelijk is om een dergelijk initiatief waar te maken, dankzij de nodige ideeën, doorzettingsvermogen en inzet van alle betrokkenen. Al die inspanningen werden deze keer nu eens niet alleen maar door de overheid opgebracht, maar vooral door omwonenden en andere geïnteresseerden. Juist zij hebben dit bijzondere initiatief gezamenlijk weten te realiseren!.

Garden Tours bezoekt de Vlinderhof natuurlijk ook tijdens onze tuinreis naar Nederland.

Nog even genieten van de zon in de mooiste tuinen?Bekijk hier onze nazomerreizen